Ekshumacje

Przeprowadzamy ekshumacje szczątków ludzkich w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (ten akt prawny jest anachroniczny i prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zastąpiony zostanie przez nową ustawą, trwają obecnie intensywne prace legislacyjne).

Lapidarium

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu procesu ekshumacji na podstawie decyzji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, w oparciu o pozwolenie Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków na prowadzenie badań ratowniczych.

Wykonujemy fachowo skomplikowane proceduralnie i logistycznie ekshumacje szczątków ludzkich (nie tylko pojedynczych grobów, ale specjalizujemy się również w ekshumacji i przenoszeniu całych historycznych cmentarzy oraz wykonywaniu powtórnego pochówku z zachowaniem ceremonii pogrzebowej i właściwej oprawy w zaprojektowanych przez pracownie RELIKT grobowcach wielopochówkowych).

Jako eksperci archeologii sądowej potrafimy w sposób metodyczny ekshumować materiał osteologiczny z jam grobowych. Współpracujemy z najwybitniejszymi antropologami fizycznymi i antropologami sadowymi w kraju, m.in. z Profesorami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W zależności od potrzeb naszych Klientów możemy utworzyć estetyczne i skłaniające do refleksji lapidarium na płyty nagrobne i elementy pomników. Wykonujemy także płyty informacyjne i tablice upamiętniające miejsce pochówku doczesnych szczątków.

Zapewniamy godny i zgodny z przepisami transport szczątków ludzkich karawanami pogrzebowymi. Posiadamy bogatą ofertę trumienek ekshumacyjnych, w tym także wymiary niestandardowe na życzenie Klientów.