Usługi archeologiczne

dziura w ziemiŚwiadczymy usługi archeologiczne, które obejmują:

 • nadzory archeologiczne;
 • powierzchniowe prospekcje terenowe;
 • archeologiczne badania sondażowe, z wykorzystaniem najnowszego sprzętu naukowo-badawczego;
 • wykonujemy ekshumację pojedynczych grobów oraz przeniesienie całych historycznych cmentarzy w sposób kompleksowy od podjęcia szczątków ludzkich, poprzez transport karawanami, przechowywanie do czasów wtórnego pochówku, projektowanie i budowa pomników pojedynczych i zbiorowych;
 • archeologiczne badania ratownicze, wyprzedzające inwestycje;
 • opracowanie dokumentacji i wyników badań (przygotowujemy sprawozdania dla Inwestora i Konserwatora);
 • usługi eksperckie w zakresie archeologii sądowej, opinie biegłych specjalistów;
 • obsługę formalną w obszarze prawno-konserwatorskim;
 • kwerendę źródeł archiwalnych dotyczących strefy inwestycji;
 • pomoc w uzyskiwaniu różnorodnych decyzji administracyjnych, pozwoleń na przeprowadzenie badań archeologicznych wydawanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków;
 • kompleksową obsługę geodezyjną i kartograficzną dotyczącą obszaru inwestycji;
 • udostępniamy ciężki sprzęt mechaniczny potrzebny do odhumusowywania terenu badań (duże i małe koparko-ładowarki, koparki „skarpowe”, spychacze);
 • wykonujemy pomiary fotogrametryczne za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (licencjonowane loty w zasięgu wzroku – VLOS i loty poza zasięgiem wzroku – BVLOS) oraz kompleksowe opracowanie projektów z pomocą najnowocześniejszego oryginalnego oprogramowania fotogrametrycznego (uczenie maszynowe, wykorzystywanie algorytmów AI, wizualizacje w rozszerzonej rzeczywistości);
 • filmowanie z powietrza (RGB, podczerwień) za pomocą dronów, precyzyjne obrazowanie tworzenie profesjonalnych ortofotomap, modeli 3D mesh, tworzenie numerycznych modeli terenu, animacji 3D z nalotów BSP, termowizja obiektów budowlanych, fotowoltaniki, inspekcje infrastruktury przemysłowej.