Archeologia sądowa

Właściciel pracowni archeologicznej RELIKT ukończył Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Został wpisany na listę biegłych sądowych jako ekspert w dziedzinie archeologii. Obecnie ściśle współpracuje z Sądem Okręgowym w Szczecinie, Sądem Okręgowym w Koszalinie, Sądem Okręgowym w Zielonej Górze i Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze.

 

Decyzja - Sąd w Koszalinie

Decyzja - Sąd w Zielonej Górze

Decyzja - Sąd w Szczecinie

Decyzja - Sąd w Jeleniej Górze

czaszka

Oferujemy fachowe doradztwo i czynnie uczestniczymy przy oględzinach miejsc różnorodnych zdarzeń, w tym dotyczących zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych, czy tzw. zbrodni komunistycznych. Zajmujemy się badaniami wykopaliskowymi miejsc spoczynku szczątków ludzkich i badaniem miejsc katastrof masowych (np. lotniczych). Nasze profesjonalne działania są ściśle podporządkowane prowadzonemu śledztwu i wszelkim procedurom określającym funkcjonowanie organów procesowych (prokuratury, policji). Nasze usługi eksperckie w zakresie archeologii sądowej, zazwyczaj świadczymy, będąc częścią większego interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z różnych dyscyplin.

W pracy wykorzystujemy narzędzia badawcze z obszaru hight-tech. Korzystamy z bezzałogowych statków powietrznych i topowego, najnowocześniejszego oprogramowania fotogrametrycznego opartego o zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego. To sprawia, że stajemy się potencjalnymi usługobiorcami dla szeregu instytucji publicznych, np. Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Wojewódzkich Komend Policji.

Pomagamy także klientom indywidualnym, służąc fachowym doradztwem, empatycznym podejściem w trudnych sprawach dotyczących poszukiwania zaginionych bliskich osób. Nie wyręczamy organów procesowych w poszukiwaniach, a jedynie występujemy w roli ekspertów w dziedzinie archeologii sądowej, sporządzamy pisemne opinie w oparciu o przeprowadzone badania archeologiczno-sądowe i wykonane analizy specjalistyczne.

Ciągle się dynamicznie rozwijamy i poszerzamy nasze portfolio specjalistycznych usług w zakresie archeologii sądowej.