RELIKT PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA

RELIKT PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA Oktawian Wróblewski wykonuje usługi w zakresie:

 • nadzory archeologiczne;
 • powierzchniowe prospekcje terenowe;
 • archeologiczne badania sondażowe, z wykorzystaniem najnowszego sprzętu naukowo-badawczego;
 • archeologiczne badania ratownicze i ratunkowe;
 • ekshumacji szczątków ludzkich;
 • opracowanie dokumentacji i wyników badań (przygotowujemy sprawozdania dla Inwestora i Konserwatora);
 • obsługę formalną w obszarze prawno-konserwatorskim;
 • kwerendy źródeł archiwalnych dotyczących strefy inwestycji;
 • uzyskiwanie zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na przeprowadzenie badań wykopaliskowych;
 • kompleksową obsługę geodezyjną i kartograficzną dotyczącą obszaru inwestycji;
 • udostępniamy ciężki sprzęt mechaniczny potrzebny do odhumusowywania terenu badań (duże i małe koparko-ładowarki, koparki z łyżką “skarpówką”, spychacze);
 • współpracujemy stale z prywatną firmą saperską dzięki temu mamy możliwość szybkiej interwencji profesjonalistów i utylizacji niewybuchów, a tym samym umożliwiamy bezpieczne kontynuowanie prac na placu budowy bez straty cennego czasu dla Inwestora;
 • prowadzimy, po uzyskaniu niezbędnych prawem zezwoleń, rozpoznanie terenu inwestycji z powietrza za pomocą bezzałogowych lekkich dronów kierowanych z ziemi przez operatorów. Taki zwiad lotniczy umożliwia bezinwazyjne, rozpoznanie (fotointerpretacje) obszaru przeznaczonego pod inwestycje. Prawidłowa fotointerpretacja wyróżników: glebowych, wilgotnościowych, wegetacyjnych i światłocieniowych pozwala na rejestracje potencjalnych obiektów archeologicznych będących w kolizji z planowaną inwestycją. Po opracowaniu wyników takiej prospekcji lotniczej Inwestor lub wykonawca prac budowlano-ziemnych uzyskuję rozeznanie sytuacji, która może wystąpić podczas wykonywania badań archeologicznych przy pracach budowlano-ziemnych. Zarejestrowanie licznych obiektów archeologicznych może skutkować np. zmianą planowanego terminu zakończeni inwestycji.